logoBozuka.ru
qalwuloba direqtortan davkarge
me var teona 17 wlis,qalwuloba sharshan direqtorma damakargvina.me skolashi zalian moklekabas vicvamdi me magali da susti var cota mozrdili traki maqvs,mokled zalian seqsualurad davdiodi ert dges direqtorma damibara mec shevedi da kari chaketa metqi ras aketeb tqo man mitxra zalian minda gagjimoo magrad mindixaro mec uari ar utxari radgan mec zalian mindoda mimikra da magrad makoca magari amdgari qonda me sharvali gauxseni da misi didi yle xelshi davikave da wova dauwye mere magidaze damajinada magrad miwova me magrad msiamovnebda kinagam gavafrindm 2 jer tuchebze mivasxi mere adga yle daisvela gadamkuza jer trakshi mtyna mere gadmomabruna da mutelshi mel nela shemido metqi nela qalwuli var tqo,kargio da martlac nela midebda zemodan damawva mteli zalit gamiyara magrad metkina da davikivle man pirze xeli amafara da ise gamjima mere mec mesiamovna da magrad vijimavdmt ajolos pirshi chamatesla mere bijebmac gaiges da mtel skolis bikebi mjimavda mokled skolis bozi gavxvdi da magrad msiamovnebs visac audgeba chemtan modis bevri davavajkace mpua yvelas yleze
Istoriis saxeli : qalwuloba direqtortan davkarge
Daatvalieres : 5530jer
Avtori : teona
Istoriis reitingi(Kargia/Cudia): 278/250
reitingi
[gzip: 49.8%][online:7]
« © თუ არ ხართ სრულწლოვანი დაუყონებლივ დატოვეთ საიტი » axlave
trafban.ru
payban.sueban.su
owap.su
owap.suowap.su
owap.suruwap.mobi
ruwap.mobi
waplogadultop.ru